ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน!!!


ดาวน์โหลดเล่มสรุปกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2563newGIF.gif


กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ cooltext367640700610799.gif

***วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 cooltext367640809667140.gif

pawano_25614208034222_3745029032.pngประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2563cooltext367641431016606.gif

pdf.png คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ new-gif-image.gif

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้ โดยเข้าที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/ หรือคลิกที่ลิงค์นี้ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว

3. นักเรียนสามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้ภายในอาทิตย์แรกที่เปิดทำการเรียนการสอน แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องเปลี่ยนไปกิจกรรมที่ยังไม่เต็มเท่านั้น!!!

4. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.20 น.เป็นต้นไป  (ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.)

5. คู่มือการเข้าใช้งาน Click.gif

    วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 

รหัสผู้ใช้(Username)   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กหญิงทานตะวัน ฝันสลาย
รหัสผู้ใช้ :  11120 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  1234567890011 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูสุวรรณา ทัพทวี  ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 3 โทร. 089-7348716

7. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร