ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ text.gif

***วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 text (2).gif

pawano_25614208034222_3745029032.pngประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563uatucm370241.gif

pdf.png คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ new-gif-image.gif

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้ โดยเข้าที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/ หรือคลิกที่ลิงค์นี้ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  (ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.)

4. คู่มือการเข้าใช้งาน Click.gif

    วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 

รหัสผู้ใช้(Username)   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กหญิงทานตะวัน ฝันสลาย
รหัสผู้ใช้ :  11120 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  1234567890011 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูสุวรรณา ทัพทวี  ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 3 โทร. 089-7348716

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร