ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


ครูสุวรรณา  ทัพทวี    หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม   

ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์: 089-7348716    

Facebook: Nususee Dekdee