แจ้งแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมนุม 1/2564


🎉🎉🎉ขออนุญาตแจ้งแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ text.gif
💥ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ดังนั้นจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้

💥สำหรับการจัดกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ text.gif นี้ ทางคณะกรรมการชุมนุมได้ข้อสรุปในการดำเนินงานแล้วว่า "นักเรียนไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ โดยให้คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องดูแลนักเรียนในห้องของตัวเอง จัดตั้งชุมนุมตามความสนใจของนักเรียนโดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม" 

💥รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนมีช่องทางการเรียนที่แน่นอนเพราะครูประจำชั้นทุกท่านมีช่องทางการติดต่อนักเรียนอยู่แล้ว และลดปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนไม่ทัน นักเรียนตกหล่นไม่มีชุมนุม


💥ภาคเรียนหน้าหากสถานการณ์ปกติจะกลับมาใช้รูปแบบเดิมจร้าาาาา


💥ขอขอบพระคุณ คุณครูทุกท่าน และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้🙏🙏🙏
กิจกรรมชุมนุม(8 มิถุนายน 2564)